Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

DAICO là gì? Cơ hội, thách thức và sự phát triển!

SHARE
Chào mọi người,
Dạo gần đây, thấy rất nhiều người chia sẻ về DAICO - cũng thấy nhiều người hoang mang do không hiểu rõ về nó. Nên Kyle đã tóm tắt từ các tài liệu tìm trên mạng thành note này, mục đích là để cho mọi người có một góc nhìn rất đơn giản nhưng đa chiều hơn về hình thức mới mẻ này.
Đầu tiên mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu hơn về DAICO, sau đó là những cơ hội-thách thức của hình thức rất tiềm năng này.

DAICO là gì?


Nó là một mô hình cải tiến của ICO có tích hợp thêm những đặc điểm của DAO (tổ chức phân tán độc lập).
Ý tưởng này được đưa lên bởi Vitalik Buterin vào tháng 1 năm 2018, mục đích là giúp ICO an toàn toàn hơn cho các nhà đầu tư. Về cơ bản thì DAICO có thể giúp các nhà đầu tư refund lại số tiền nếu họ không cảm thấy hài lòng với những gì đội ngũ phát triển làm được.

DAICO hoạt động ra sao?


DAICO hoạt động như một hợp đồng thông minh cho việc gọi vốn.
Sau token sale, hợp đồng có một biến “tap” (đơn vị: wei/giây), khởi tạo bằng 0. Biến tap xác định số lượng mỗi giây mà đội phát triển có thể lấy ra từ contract.  Có thể được triển khai bằng đoạn code: (bạn nào không hiểu code có thể bỏ qua)

Lập trình cho biến tap

Yếu tố nào của DAICO được lấy từ DAO?


Không bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối vào 1 nhóm dự án tập trung. Vốn đầu tư được quyết định bởi một hệ thống vote dân chủ.
Vốn đầu tư sẽ không được giải ngân trong một lần, nhưng sẽ được thực hiện bởi một cơ chế giải ngân theo thời gian.
Cơ hội hoàn tiền góp vốn. Quyết định dựa trên số đông.

Thế ICO khác DAICO như thế nào?


DAICO ICO có điểm khác nhau chính nằm ở việc tiếp cận fund.
Trong ICO, sau token sale, đội phát triển có toàn quyền xử lí với lượng vốn kêu gọi. Với DAICO thì họ sẽ tiếp cận fund theo từng giai đoạn.
Với DAICO, các nhà đầu tư có thể biểu quyết để tăng tap hoặc đòi trả lại số vốn còn lại. Mình thấy có nhiều bạn hiểu nhầm đoạn này nên lấy ví dụ luôn:
Ví dụ dự án A gọi được vốn 20M. sau một thời gian triển khai dự án, đã tiêu tốn 15M nhưng kết quả rất kém. Các nhà đầu tư đòi refund thành công, lúc đó sẽ chỉ còn 5M được trả lại, không phải là trả lại toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Lợi ích của DAICO?


Nhà đầu tư có nhiều ảnh hưởng hơn trong quá trình phát triển dự án
Làm giảm nhẹ nguy cơ scam với những trường hợp nhóm phát triển tổ chức bán token rồi ôm tiền biến mấy ngay sau khi kết thúc ICO.
Số tiền lấy ra từ hợp đồng thông minh bị giới hạn và kiểm soát chặt, giảm thiểu sự xảy ra của những “cuộc tấn công 51%”. Thậm chí khi nó xảy ra, hacker muốn gửi tiền cho một bên thứ 3, giao dịch phải được xác nhận bởi đội phát triển(hoặc nhà đầu tư) tại bất kì thời điểm nào.
Với ICO, nếu đội ngũ kêu gọi được một lượng fund quá lớn, có thể làm giảm động lực đưa ý tưởng vào hiện thực của họ. Mô hình DAICO giúp đội ngũ phát triển giữ được nhiệt huyết trong việc phát triển sản phẩm trong suốt quá trình xây dựng dự án.
Những nguy cơ tiềm ẩn của DAICO?

Nếu đội dev giữ một lượng lớn token, có khả năng họ sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả vote,
để lấy nhiều funds hơn từ hợp đồng thông minh.
Với DAICO, việc kiến thức của nhà đầu tư là vô cùng quan trọng. Họ phải hiểu vì sao giá của token tăng/giảm để đưa ra những quyết định đúng khi vote để tăng tap hoặc đòi hoàn vốn. Lựa chọn tốt nhất là dựa trên thực tế liên quan đến chỉ project, hãy bỏ qua những yếu tố cảm xúc khi thấy giá thay đổi.
Nhiều nhà đầu tư đặt niềm tin quá lớn vào dự án, vào DAICO nên không quan tâm, không tham gia đến việc vote, không theo dõi tiến trình dự án. Việc này làm giảm sự an toàn cho cơ chế này.
Tóm lại.

DAICO là một sự cải tiến rất cần thiết cho ICO, có thể sẽ sớm trở thành xu hướng trong tương lai.
DAICO giảm thiểu rủi ro nhưng không thể đảm bảo chắc chắn cho sự thành công của dự án.
Các nhà đầu tư nên tìm hiểu nhiều hơn, tránh đầu tư fomo khi không hiểu rõ dự án. Quyết định của mọi người trong quá trình triển khai sẽ ngày càng trở nên quan trọng.
Chúc mọi người đầu tư thắng lợi!
Nguồn:
-Kyle Nguyen
SHARE

Author: verified_user

0 comments: